Du er her: Prosjekter » Utkantlegane - Daae Steine

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Utkantlegane - Malin Daae Steine

Masfjorden og Modalen kommuner vil samarbeide om legetjenester. Masfjorden har søkt om og fått en stilling for en ALIS-lege gjennom pilotprosjektet ALIS-Vest som administreres fra Bergen kommune. Gjennom et toårig prosjekt vil kommunene utvikle avtaler, rutiner og prosedyrer for å sikre utviklingen av dette arbeidet.  En vil også arrangere felles kurs og øvelser.
Prosjektet skal understøtte det lokale ALIS-Vest prosjektet med sikte på god rekruttering til kommunens legetjeneste.
Målet med prosjektet er:
1. Etablere eit godt legesamarbeid på tvers av kommunane gjennom ALIS-prosjektet.
2. Bygge opp ei legeteneste som er godt organisert og rusta til å møte framtidas utfordringar.
3. Å skape eit større fagleg fellesskap og gjere kommunane attraktive for legar med tanke på rekruttering.
4. Gjennom samarbeid legge til rette for utveksling av kompetanse mellom kommunane når det gjeld prosedyrer/organisering i helsetenesta, og arrangere felles kurs og øvingar. Me har tidligare gjennomført felles kurs i akuttmedisin.

Prosjektleder: Malin Daae Steine

Ephorte: 2017/3031

EUTRO: 7510.00102

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512