Du er her: Prosjekter » Innovativ oppgaveføring - Straume

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Innovativ oppgaveføring - Hanne Straume

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer og tilstander, skal desentraliseres der det er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnyttelse.

Dagens teknologi tilsier at det ikke lenger må være slik at pasienten alltid reiser for diagnostikk og behandling; telekommunikasjon gjør fjernkonsultasjoner mulig, data og bilder kan reise i stedet for pasienten, og både spesialist og generalist vil tjene på å diskutere pasienten sammen og ikke hver for seg.

Samhandlingsreformen hviler på et viktig premiss om at bedre samhandling mellom sykehus og kommuner er den fremste suksessfaktoren for å gjøre helsetjenesten bedre. Dette premisset er nedfelt i SSHFs utviklingsplan og i styrende dokumenter for helse- og omsorgstenestene i Bykle kommune og Valle kommune. 

Med dette som bakgrunnsteppe ønsker Medisinsk avdeling SSHF Kristiansand og Bykle og Valle kommuner å gjennomføre et 2-årig prosjekt for å utrede og utprøve de muligheter som ligger i en modell med en desentralisert spesialisthelsetjeneste med kommunen som utøvende part.
Med det menes rent konkret å utforske det mulighetsrommet som ligger innenfor digitale løsninger, medisinsk teknisk utstyr og desentralisert kompetanse for å gi pasientene tilgang til spesialiserte helsetilbud der de bor.        
Prosjektet skal først og fremst ha nytteverdi for våre pasienter, men de  erfaringer en gjør i prosjektet skal og ha :
• Nytteverdi og være innovativ ved å gi innsikt i mulige og bærekraftige samhandlingsområder mellom helseforetakene og distriktskommuner.
• Styrke rekruttering av legar og anna helsepersonell til distriktskommunane gjennom å skape innovative og høykompetente arbeidsplassar. 
• Samfunnsøkonomisk  lønnsomt

Prosjektleder: Hanne Straume

Ephorte: 2017/3032

EUTRO: 7510.00103

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512